Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Regnskab

Bogføring og bilagsregistrering

Bogføring, bilagsregistrering og bankafstemning er nemt og sikkert i Xena. Her lærer du hvordan dine bilag indsendes til Xena, læses af Xena, konteres og bogføres.

For at opnå en effektiv og sikker bogføring, er det vigtigt at lave en arbejdsgang, hvor hvert enkelt bilag ses, læses og behandles så få gange som muligt.

Nu hvor man modtager bilag og faktura på e-mail (som nemt kan videresendes eller udskrives flere gange) er det særlig vigtigt, at samme bilag ikke behandles eller kommer ind i regnskabet flere gange. På den anden side må bilag heller ikke blive væk, så man skal til at lede efter dem.

Her forklares arbejdsgangen til, hvordan man med Xena kan opnå en effektiv og sikker bogføring.

 

Bogføring i Xena er delt op i 3 logiske step:

(Vejledning til brugen af hver af de 3 elementer er forklaret i de vejledninger der er link til)

 

Step 1, Bilagsregistreringen:

I stedet for at gemme og holde styr på bunker af papir og kvitteringer, giver Xena mulighed for, at hver medarbejder kan sende sine bilag ind elektronisk. Når du sender dit bilag ind i Xena, bliver det ikke kun gemt sikkert, det bliver også aflæst elektronisk af Xena, så du slipper for en masse trivielt tastearbejde. På et bilag genkendes så meget som muligt: Fakturadato, leverandør, betalingsdato, fakturanr, beløb m.m.

 

Step 2, Bankafstemningen:

Indlæs derefter dine bankposteringer til bankafstemningen, eller opret integration til din bank via vejledningen her. Nu vil Xena vise bankbevægelser i en kolonne til venstre og bogførte posteringer til højre. Xena vil foreslå hvilke bankbevægelser som passer sammen med de posteringer der er bogført på din bankkonto. Når du har gemnemført afstemningen, bør der ikke ligge posteringer på din højre side af skærmen. Nu overfører du de resterende bankbevægelser til let og hurtig bogføring i kassekladden.

 

Step 3, Kassekladden:

For at runde det hele af, har du I Xena en helt traditionel kassekladde. Her kan du manuelt indtaste og bogføre øvrige posteringer, såsom løn og afskrivninger.

Hvis du via bankafstemningen har overført bankbevægelser til kassekladden, er der også her i kassekladden at du konterer og bogfører disse - uden selv at skulle indtaste dato, bilagsnummer, forklaringer eller beløb! Når du har bogført kladdelinjerne, bliver de automatisk mærket som afstemt til banken.

 


Sidst opdateret