Gå til indhold
En kvinde bruger Xena på sin computer.

Ny bogføringslov

Hvad betyder den for dig? Og hvad betyder den for dit regnskabssystem?

Få svarene nedenfor

En kvinde bruger Xena på sin computer.

Kort fortalt

Fra 1. juli 2022 gælder en opdateret lov for bogføring i Danmark. Loven stiller større krav om digital bogføring for langt de fleste danske virksomheder. Den nye lov blev vedtaget i maj 2022 og vil herefter træde gradvist i kraft, alt efter virksomhedstype.

De nye krav

Bemærk: Nedenstående information er kun vejledende indtil de færdige retningslinjer forelægger.

Digital opbevaring

Transaktioner og bilag skal registreres og gemmes i et digitalt bogføringssystem. EG's Xena er et sådant system. Vi gemmer allerede bilag og transaktioner i skyen, som du læse mere om her.

IT-sikkerhed

Som udbyder af et bogføringssystem har vi pligt til at Xena løbende opfylder lovkravene og at få det registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det indbefatter at sikkerheden skal være i orden. Fx skal vi beskytte persondata og leve op til ISO 27001, som er en international standard for digitale sikkerhedskrav. Læs mere om sikkerheden i Xena her.

Brug af bogføringssystem

Erhvervsstyrelsen vil lave en offentlig liste over godkendte bogføringssystemer. Virksomheder skal i fremtiden oplyse hvilket bogføringssystem de benytter, fx Xena, når de indsender deres årsrapport. Hvis ikke man bruger et af de godkendte systemer, skal man selv sikre at lovkravene opfyldes.

E-faktura

Bogføringssystemet skal kunne sende og modtage e-fakturaer, også kendt som OIO. Det er et fælles digitalt format som gør det nemt at sende fakturaer på tværs af systemer. Læs mere om hvordan vi allerede understøtter e-fakturering i Xena.

Standardkontoplan

Regnskabssystemet skal understøtte den kommende fællesoffentlige standardkontoplan, som udstedes af Erhvervsstyrelsen. 

Bankafstemning

Automatisk dataudveksling mellem bogføringssystemet og virksomhedens bankkonti skal være understøttet, sådan at transaktioner kan afstemmes nemt og hurtigt. Du kan læse mere om vores smarte funktioner til bankafstemning her.

Hvad du skal gøre

 • Sikre dig at dit regnskabssystem vil overholde lovkravene i fremtiden. Bruger du EG's regnskabssystem Xena, er du sikret overholdelse af reglerne.
 • Du kan allerede nu begynde at digitalisere dit regnskab og være på forkant med udviklingen. Se flere fordele ved et regnskabssystem i skyen.

Hvad vi gør

 • EG's regnskabssystem Xena, understøtter allerede mange af de nye krav.
 • Vi følger behandlingen af loven tæt.
 • Med vores jurister og regnskabskyndige medarbejdere sørger vi for, at Xena også fremover hjælper vores brugere til, at opfylde alle lovmæssige krav.

Tidslinje

 • 26. januar 2022
  Offentlig høring. Se høringsoplysningerne her
 • 6. og 21. april 2022
  Den nye bogføringslov fremsættes og behandles første gang
 • 17. og 19. maj 2022
  Den nye bogføringslov behandles og vedtages i Folketinget. Læs den vedtagne lovtekst
 • 1. juli 2022
  Loven træder i kraft; dvs. den kan begynde at blive implementeret
 • 1. oktober 2022 – 1. januar 2023 Aktuel status
  Bekendtgørelse med kravene til digital bogføring kommer i høring og træder i kraft 1. januar.
 • 1. januar 2023
  I løbet af 2023 vil Xena og andre bogføringssystemer blive tilpasset i henhold til de nye krav
 • 1. juli 2023
  Erhvervsstyrelsen registerer godkendte bogføringssystemer
 • 1. januar 2024
  De nye krav skal være implementeret i bogføringssystemerne og taget i anvendelse i langt de fleste virksomheder (klasse B, C og D). Se artikel om tidsplanen
 • 1. januar 2026
  Øvrige virksomheder (klasse A) og foreninger skal begynde at bruge digital bogføring

Relevante artikler fra Xena og EG

10. juni 2022 | 4 min. læsning

Hvornår skal min virksomhed bogføre digitalt?

Den nye bogføringslov stiller krav om digital bogføring. Men hvornår gælder det fra og hvad kan du gøre allerede nu?

16. maj 2022 | 1,5 MIN. LÆSNING

100.000 kr. til rådgivning om digitalisering

Hos SMV:Digital kan du ansøge om tilskud til rådgivning inden for digitalisering, e-handel, automatisering og sikkerhed.

15. mar 2022 | 3 min. læsning

100% digitalt regnskab! Er du klar?

Har du hørt, at der er en ny bogføringslov på vej? Vi følger processen omkring den nye bogføringslov tæt og vil gerne kort ridse op, hvad den består af og hvad det betyder for dig, som anvender Xena.