12-04-2016

Tag banken med ind i Xena

Nu kan Xena automatisk trække kontoudtog fra din bank! Det er slut med at skulle overføre kontoudtog manuelt med filer. Se hvordan du kan få det.

money.jpg

Opdateret bank i regnskabet - helt automatisk

I et hvert regnskab er banken en af de vigtigste brikker for at sikre at bogholderiet stemmer. Stemmer banken ikke, så kan man ikke stole på at regnskabet er bogført korrekt. Banken er også nødvendig for at holde styr på kunde- og leverandørbetalinger.

Derfor er kontoudskriften ofte udgangspunktet for regnskabet.

Forestil dig at dine bankbevægelser automatisk, hver nat, indlæses i dit regnskab. Det giver en hel unik mulighed for at bogføre regnskabet hurtigt og sikkert! 

 

Slip for at taste!

Når banken indlæses i Xena slipper du for rigtig meget tastearbejde. Det sparer selvfølgelig tid, men lige så vigtigt er at risikoen for fejl, i forbindelse med bogføring i banken, bliver stærkt reduceret. Bogføringsdatoen kommer fra banken, bilagsnummeret tildeles automatisk, også beløbet og modkonto (din bank i regnskabet) sættes automatisk og teksten fra banken foreslås som bilagstekst.

Så er det bare at bestemme hvor de enkelte beløb skal bogføres. Det kan være en udgiftskonto, en kundebetaling, eller en leverandørbetaling. Ja faktisk, så finder Xena selv den mest sandsynlige partnerbetaling hvis den kan genkende beløbet!

 

Sådan virker det: Indlæs til bankafstemning

Når Xena automatisk trækker kontoudtog fra din bank, placeres bankbevægelserne i "Bankafstemning". Dette giver mulighed for at få de bevægelser fjernet (afstemt) som allerede er bogført.

Det du står tilbage med i bankafstemningen, er alle de bankbevægelser, som endnu ikke er bogført i dit regnskab. Dette overføres til Kassekladden. Dermed får du en kassekladde hvor det meste allerede er færdigudfyldt.

 

Sådan får du Bankconnect i Xena

At bestille Bankconnect fungerer lidt som at bestille en bruger til din netbank. Start med at kontakte din bankrådgiver. Når du bestiller Bankconnect, kommer der typisk nogle papirer som skal udfyldes.

Du vil efterfølgende modtage to koder. Den ene kode pr. brev og den anden pr. SMS. Disse koder skal tastes ind i Xena.

I Xena finder du Bankconnect under hovedmenuen "Apps". Vælg Apps -> Appstore -> Bankconnect. Denne app koster 10 EUR (ca. 75 DKK) + moms pr. måned. 

Se om dit pengeinstitut er med i BankConnect her